Dilluns, 21 De Gener De 2019
c. Sitjar, 2, Alcoletge - 25660
Telèfon: 973 19 60 11 Fax: 973 19 60 65

PMU-5 "CAMÍ D'ARTESA-NORD" NOV.2015

23/12/2016

Documentació escritaINDEX
 
DOCUMENT I : MEMÒRIA.
 
1.- INTRODUCCIÓ GENERAL.
     1.1.- Antecedents.
     1.2.- Bases Legals i Justificació de lactuació
     1.3.- Descripció de làmbit dactuació.
     1.4.- Estructura de la propietat.
      1.5.- Situació urbanística dels terrenys objecte de reparcel·lació.
          A.- Descripció dels terrenys en la seva situació actual.
          B.- Descripció del Planejament que sexecuta.
          C.- Relació existent/planificat.
 
2.- CRITERIS DE DEFINICIÓ I VALORACIÓ DELS DRETS I
CÀRREGUES DELS AFECTATS.-
     2.1- Criteris per determinar els interessats i titulars de drets.
     2.2- Criteris de definició i valoració dels drets aportats.
     2.3- Criteris adoptats respecte a les càrregues.
 
3.- CRITERIS DE VALORACIÓ DE LES PARCEL·LES
RESULTANTS.
     3.1.- Criteris de valoració de les parcel·les resultants.
     3.2.- Criteris específics de valoració de les parcel·les resultants
 
4.- CRITERIS DE VALORACIÓ DINDEMNITZACIONS.
     4.1.- Obres, Instal·lacions, i Plantacions.
     4.2.- Indemnització de les afeccions a sistema
     4.2.- Drets de tercers
 
5.- CRITERIS DADJUDICACIÓ.
     5.1.- Criteris generals.
     5.2.- Criteris específics.
 
DOCUMENT II : RELACIÓ DE PROPIETARIS I INTERESSATS
AMB EXPRESSIÓ DE LA NATURALESA I
QUANTIA DEL SEU DRET.
 
1.- CÀLCUL APROFITAMENT I VALORACIÓ FINQUES
RESULTANTS.-
 
2.- RELACIÓ DE PROPIETARIS I INTERESSATS AMB
EXPRESSIÓ DE LA NATURALESA I QUANTIA DEL SEU
DRET.
 
3.- FITXES DE DESCRIPCIÓ FINQUES INICIALS.
DOCUMENT III : ADJUDICACIÓ DE LES PARCEL·LES
RESULTANTS.
     1.- VALORACIÓ PARCEL·LES RESULTANTS.
     2.- ADJUDICACIÓ DE LES FINQUES RESULTANTS.
 
DOCUMENT IV : INDEMNITZACIONS.
     1.- AFECCIONS INDEMNITZABLES PARCEL·LES EXISTENTS.
     2.- AFECCIONS EN SÒL RÚSTEC.
     3.- OBRES INSTAL·LACIONS I PLANTACIONS.
 
DOCUMENT V : COMPTE DE LIQUIDACIÓ PROVISIONAL.
 
DOCUMENT VI: FITXES DE DESCRIPCIÓ PARCEL·LES
ADJUDICADES.
 
DOCUMENT VII: ANNEXES.
     1.- VALOR DE REPERCUSSIÓ DEL SÒL.
     2.- DESPESES DURBANITZACIÓ
     3.- TAXACIÓ DELS BENS A INDEMNITZAR.


Informació addicional :Mapa Web