Dilluns, 25 De Setembre De 2017
c. Sitjar, 2, Alcoletge - 25660
Telèfon: 973 19 60 11 Fax: 973 19 60 65

Convocatòries de Plens

28/06/2017

Sessió ordinària del ple de l'Ajuntament d'AlcoletgeORDRE DEL DIA:
 
1. Aprovació de lacta de la sessió anterior.
2. Aprovació dels projectes per a lexecució de pista poliesportiva i vestidors (recuperació del dipòsit municipal).
3. Elecció del Jutge de Pau Titular dAlcoletge 2017.
4. Aprovació del conveni de col·laboració entre lAjuntament dAlcoletge i Adamo Telecom Iberia, S.A. per al desenvolupament i compartiment  dinfraestructures de telecomunicacions.
5. Supressió del servei públic denominat xarxa wifi i prestació de serveis de comunicacions electròniques i aprovació del model de conveni de col·laboració entre lAjuntament dAlcoletge i Tecnologia Lliure SCP.
6. Aprovació del conveni de col·laboració entre el Centre dEstudis Comarcals del Segrià (CECS) i lAjuntament dAlcoletge.
7. Modificació dOrdenances Fiscals. Servei Municipal de la Llar dInfants. Aprovació provisional.
8. Ratificació de lacord sol·licitant subvenció per al funcionament de lEmma. Julià Carbonell per al curs 2015/2016.
9. Petició de bonificació per supressió de barreres arquitectòniques en expedient de llicència dobres núm. 42/2016.
10. Determinació del calendari de festes locals 2018.
11. Moció en relació a la sentència del Tribunal Constitucional relativa a lImpost sobre lincrement de valors de terreny de naturalesa urbana.
12. Informes dalcaldia.
13. Donar compte dels decret dalcaldia.
14. Precs i preguntes.

Mapa Web