Dilluns, 21 De Gener De 2019
c. Sitjar, 2, Alcoletge - 25660
Telèfon: 973 19 60 11 Fax: 973 19 60 65

Edictes

16/01/2019

EDICTE Aprovació definitiva


Aprovació definitiva del Projecte de Reparcel·lació Econòmica i Regularització de finques PAU 16

Informació addicional

16/01/2019

EDICTE Contractació temporal


Contractació temporal Tècnic en educació infantil

Informació addicional

04/12/2018

EDICTE Modificació RLT i VLT


EDICTE modificació de la relació de llocs de treball i valoració de lloc de treball

Aprovació provisional

Informació addicional

04/12/2018

EDICTE Expedient núm. 2 de modificació del pressupost general del'any 2018


EDICTE Expedient núm. 2 de modificació del pressupost general de l'any 2018

Informació addicional

22/11/2018

EDICTE Aprovació inicial RLT i VLT


Aprovació de la relació de llocs de treball i la valoració de llocs de treball

Informació addicional

22/11/2018

EDICTE Aprovació inicial bases pressupost 2018


05/07/2018

EDICTE Aprovació inicial ordenança circulació


Aprovada inicialment l'Ordenança Municipal de Circulació, per Acord del Ple de data 4 de juny de 2018

Informació addicional

05/07/2018

ANUNCI cobrament rebuts I.A.E. 2018


Del 17 de setembre fins el 20 de novembre de 2018

Informació addicional

13/04/2018

EDITE Contractació temporal


Contractació temporal

Informació addicional

06/03/2018

EDITE Aprovació inicial del pressupost municipal


Aprovació inicial del pressupost general municipal, amb les seves bases d'execució, la relació de llocs de treball i la plantilla de personal corresponent a l'exercici 2018.

Informació addicional

11/01/2018

EDICTE Formalització contracte


EDICTE formalització contracte SERVEI PÚBLIC DE BAR RESTAURANT DEL PAVELLÓ I PISICNES MUNICIPALS I MANTENIMENT DE LES SEVES INSTAL·LACIONS.

Informació addicional

14/12/2017

EDICTE Contractació Programa Garantia Juvenil


27/11/2017

EDICTE Ampliació explotació avícola d'engreix


16/11/2017

EDICTE Llicència municipal d'obres


10/11/2017

EDICTE Modificació per a l'exercici 2018 i següents de les odenances fiscals


25/08/2017

EDICTE Jutge de pau substitut


Termini de presentació: 21 de setembre de 2017

Informació addicional

27/07/2017

EDICTE Modificació O.F. Servei Municipal de la Llar d'infants


Aprovada provisionalment la modificació, als efectes de la seva entrada en vigor per al curs escolar 2017/2018, de l'ORDENANÇA FISCAL NÚM. 27. SERVEI MUNICIPAL DE LA LLAR D'INFANTS, en quant al seu article 3, tarifes. 

Informació addicional

27/07/2017

EDICTE Derogació O.F. WIFI


Derogació de l'ordenança fiscal municipal núm. 28 relativa a la TAXA PEL SERVEI DE CONNEXIÓ A LA XARXA WIFI I PRESTACIÓ DE SERVEIS DE COMUNICACIONS ELECTRÒNIQUES.

Informació addicional

27/07/2017

EDICTE Supressió del servei xarxa wifi


SUPRESSIÓ DEL SERVEI PÚBLIC DENOMINAT XARXA
WIFI I PRESTACIO DE SERVEIS DE COMUNICACIONS ELECTRÒNIQUES

Informació addicional

14/07/2017

EDICTE Aprovació inicial EXECUCIÓ DE PISTA ESPORTIVA I VESTIDORS


Aprovació inicial EXECUCIÓ DE PISTA ESPORTIVA I VESTIDORS

Informació addicional

03/07/2017

EDICTE Contractació monitor


EDICTE contractació temporal monitor natació piscines municipals

Informació addicional

03/07/2017

EDICTE Contractació temporal auxiliar consultori mèdic


EDICTE Contractació temporal auxiliar consultori mèdic

Informació addicional

05/05/2017

EDICTE de convocatòria d'oferta pública d'ocupació per cobrir, temporalment, diversos llocs de treball a l'Ajuntament d'Alcoletge


Convocatòria d'oferta pública d'ocupació per cobrir, temporalment, diversos llocs de treball a l'Ajuntament d'Alcoletge.

Informació addicional

26/04/2017

EDICTE Designació del Jutge de Pau titular d'Alcoletge


12/04/2017

EDICTE Calendari fiscal 2017


Calendari fiscal de la recaptació en voluntària dels impostos i taxes de notificació col·lectiva i cobrament periòdic de l'Ajuntament d'Alcoletge corresponent a l'exercici 2017

Informació addicional

02/03/2017

EDICTE relatiu al règim de dedicacions i retribucions dels regidors


Edicte relatiu al règim de dedicacions i retribucions dels regidors

Informació addicional

19/12/2016

EDICTE Resum per capítols relatiu a la modificació núm. 1 del pressupost de 2016


Expedient núm. 1 de modificació del pressupost general municipal per a l'any 2016

Informació addicional

15/12/2016

EDICTE Instal·lació d'una residència canina i centre de cria


EDICTE exposició pública del projecte d'actuacions específiques d'interès públic i de noves activitats i construccions en sòl no urbanitzable

Informació addicional

04/11/2015

EDICTE Aprovació definitiva del Reglament de règim intern de l'EMMAMapa Web